εικόνα_Viber_2020-04-02_19-42-09                                                                                        logo_orl_2006

 

Τα μέτρα προσωπικής προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται από όλους τους Ωτορινολαρυγγολόγους κατά την

 • λήψη ιστορικού
 • απλή εξέταση
 • διενέργεια ενδοσκοπήσεων
 • αναρρόφηση από αυτί μύτη ή τραχειοστομία
 • αλλαγή τραχειοστομίας
 • τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα σίτισης

Τα μέτρα προσωπικής προστασίας περιλαμβάνουν: μάσκες, οφθαλμική προστασία (γυαλιά/ ασπίδα προσώπου), καθαρή ρόμπα, γάντια μιας χρήσης

 

Ειδικότερα για την ενδοσκόπηση με άκαμπτο ή εύκαμπτο ενσδοσκόπιο συστήνεται:

 • Η ενδοσκόπηση θα πρέπει να εκτελείται στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.
 • Θα πρέπει να γίνεται μέσω κάμερας συνδεδεμένης με μόνιτορ και να αποφεύγετε η απευθείας θέαση μέσω του προσοφθάλμιου
 • Αποφυγή χρήσης τοπικής αναισθησίας γιατί ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει πταρμό ή βήχα και διασπορά αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Σε περίπτωση που η τοπική αναισθησία είναι απαραίτητη συνίσταται η εφαρμογή της με τεμάχια βάμβακος
 • Με το πέρας της εξέτασης το ενδοσκόπιο πρέπει να τοποθετηθεί σε δοχείο/δίσκο προσέχοντας να μην έρθει σε επαφή με άλλες επιφάνειες και ο εξεταστής να αλλάξει γάντια.
 • Για τον καθαρισμό του ενδοσκοπίου συστήνεται αρχικά πλύσιμο με νερό και σαπούνι
 • Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των εταιρειών που παράγουν προϊόντα απολύμανσης συστήνεται η χρήση διαλυμάτων ή προϊόντα με βάση το διοξειδίο του χλωρίου (chlorine dioxide) π.χ. Tristel , διάλυμα γλουταραλδεύδης π.χ. CIDEX, αλλά και υπεροξικό οξύ (peracetic acid) τα οποία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά έναντι κορωνοιών.
 • Για τη συγκέντρωση του διαλύματος, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια αποστείρωσης ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος που διαθέτετε
 • Στον σύνδεσμο https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 μπορείτε να βρείτε λίστα με ουσίες που θεωρούνται αποτελεσματικές στην απολύμανση έναντι κορωνοιών