Εγγραφή μέλους
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
Αυτό το όνομα χρήστη είναι ήδη καταχωρημένο. Παρακαλούμε επιλέξτε άλλο.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Όνομα
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
Επώνυμο
Last Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
Ειδικότητα
Παρακαλούμε εισαγάγετε την ειδικότητά σας.
Please enter valid data.
*
Τίτλος
Παρακαλούμε εισαγάγετε τον τίτλο σας.
Please enter valid data.
*
Επαγγελματική διεύθυνση
Το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
Please enter valid data.
*
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
Η διεύθυνση email δεν μπορεί να παραμείνει κενή.
Παρακαλούμε εισαγάγετε έγκυρη διεύθυνση email.
Παρακαλούμε εισαγάγετε έγκυρη διεύθυνση email.
Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ήδη εγγραφεί, επιλέξτε άλλο.
*
Επιβεβαιώση ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Η επιβεβαίωση της διεύθυνσης email δεν μπορεί να μείνει κενή
Please enter email address again.Εισαγάγετε ξανά τη διεύθυνση email.
Please enter email address again.Εισαγάγετε ξανά τη διεύθυνση email.
Please enter email address again.Εισαγάγετε ξανά τη διεύθυνση email.
*
Τηλέφωνο σταθερό
Το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
Please enter valid data.
Please enter valid data.
*
Ερευνητικό ενδιαφέρον
Το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
Please enter valid data.
*
Συμφωνώ να καταθέσω ως ετήσια συνδρομή στην ΕΕΩΑΑΡ το ποσό των 20€ στον Τραπεζικό Λογαριασμό Alpha Bank 256002101097499 - GR4501402560256002101097499 και να αποστείλω σκαναρισμένο το αποδεικτικό της κατάθεσης στο e-mail της εταιρείας
Συμφωνώ
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι συμφωνείτε.
Please enter valid data.
*
Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. της Εταιρείας έχει κάθε Ωτορινολαρυγγολόγος που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας ή και στο αντικείμενο των Ρογχοπαθειών και είναι μέλος της Εταιρείας για τουλάχιστον 2 έτη. Η δραστηριοποίηση στα παραπάνω ειδικά αντικείμενα αποδεικνύεται: α) με πιστοποιητικό παρακολούθησης τουλάχιστον δυο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, β) με πιστοποιητικό παρακολούθησης αντίστοιχων σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων άλλου πιστοποιημένου επιστημονικού φορέα, γ) με πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΩΡΛ Αλλεργιολογικό ιατρείο την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει μέλος της Εταιρείας μας. Επίσης, η περαιτέρω εξειδίκευση του ιατρού στο ειδικό αντικείμενο της ΩΡΛ Αλλεργίας ή και των ρογχοπάθειών ή και η δραστηριοποίησή του σε επίπεδο ερευνητικό ή και συγγραφικό, στα εν λόγω επιστημονικά αντικείμενα, προφανώς παρέχουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΔΣ της Εταιρείας.
Έχω ενημερωθεί για τα παραπάνω
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι έχετε ενημερωθεί για τα παραπάνω.
Please enter valid data.
*
Αποδεικτικό πληρωμής
Επιλέξτε αρχείο.
Μη έγκυρο αρχείο.
Μη έγκυρο αρχείο.
*
Κωδικός πρόσβασης
Παρακαλούμε εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.
Please enter valid data.
Εισαγάγετε τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
  Strength: Very Weak
  *
  Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης
  Η επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης δεν μπορεί να παραμείνει κενή.
  Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν.
  Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν.
  Εγγραφή