Άρθρα

Έχει ολοκληρωθεί πλέον η νομική και διοικητική διαδικασία για την χορήγηση εκ νέου συνταγολογίων ενιαίου τύπου στους πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΥΥ ΩΡΛ καθώς και στους πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΥΥ Παιδιάτρους για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης.

Εγκύκλιος