ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ,

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ
Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η παρούσα επιστολή αποτελεί επιστημονική πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της ΩΡΛ Αλλεργίας και των Ρογχοπαθειών. Γνωρίζετε ότι τα περιστατικά που ανήκουν στους παραπάνω τομείς καλύπτουν μεγάλο τμήμα της καθημερινής κλινικής μας πράξης, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακής παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στο ιδιωτικό ιατρείο. Επίσης, γνωρίζετε ότι οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές και απαιτούν τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση.

Το έργο αυτό, στα συγκεκριμένα αντικείμενα, ανέλαβε να συμπληρώσει η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών η οποία ιδρύθηκε το 1992. Έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα πλήθος δραστηριοτήτων συμμετέχοντας με καταρτισμένους ομιλητές και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεματολογία, σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων. Υπό την αιγίδα της Εταιρείας έχουν πραγματοποιηθεί 16 πρακτικά σεμινάρια, αρκετές επιστημονικές ημερίδες και έχει πλέον καθιερωθεί η συγγραφή, έκδοση και διανομή στα μέλη της εγχειριδίων όπως οι “κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας”.

Η συνέχιση του έργου της Εταιρείας προφανώς θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και για το σκοπό αυτό η συμμετοχή νεώτερων συναδέλφων απολύτως απαραίτητη. Η εμπειρία των Ωτορινολαρυγγολόγων που ήδη ασκούν το αντικείμενο της αλλεργίας και η επιστημονική ανησυχία, η καλύτερη εκπαίδευση, και ο ενθουσιασμός των νεώτερων μελών θα αποτελέσει την πεμπτουσία στη μετεξέλιξη της Εταιρείας μας.

Άμεσοι στόχοι της Εταιρείας είναι, η αναβάθμιση της επιστημονική μας παρουσίας σε όλα τα συνέδρια που οργανώνουμε ή συμμετέχουμε, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών μας, η συνεργασία με ειδικότητες που εμπλέκονται στα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν και η διαμόρφωση ιστοσελίδας με θέματα που αφορούν ιατρούς αλλά και ασθενείς.

Στην νέα εποχή της εξειδίκευσης πρέπει όλοι να προασπίσουμε τα ειδικά αντικείμενα της ειδικότητας και να αναδείξουμε το κλινικό και ερευνητικό έργο των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων σε αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών σας καλεί να γίνετε ενεργά μέλη μιας φιλοσοφίας που δε χαρακτηρίζεται από αποκλεισμούς αλλά από τη συμμετοχή όλων και από την ανάδειξη ολοένα και περισσότερων νέων συναδέλφων που παρουσιάζουν ουσιαστικό επιστημονικό έργο στα αντικείμενά τους. Η συμμετοχή σας θα αποτελέσει την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας.

Για τους ανωτέρω λόγους θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε ως ενεργά μέλη στην Εταιρεία.