ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Στόχος της θεραπείας της αλλεργικής ρινίτιδας είναι να ελεγχθούν τα συμπτώματα ώστε να μην επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του ασθενή. Μετά την κλινική αξιολόγηση και τον εντοπισμό του αλλεργιογόνου που ευθύνεται για την εμφάνιση συμπτωμάτων δίνονται στον ασθενή οδηγίες για την αποφυγή του αλλεργιογόνου και των παραγόντων που πυροδοτούν τη συμπτωματολογία του.

Η θεραπεία με φάρμακα έχει δύο κατευθύνσεις. Την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση του αιτίου. Στην πρώτη περίπτωση επιλέγονται και χορηγούνται φαρμακευτικά σκευάσματα όπως αντιισταμινικά, ενδορινικά στεροειδή σπρέυ και άλλα ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συμπτωματολογία.

Το αίτιο της αλλεργικής ρινίτιδας που είναι η υπερευαισθησία και η υπεραντιδραστικότητα του οργανισμού στα αλλεργιογόνα αντιμετωπίζεται με την ανοσοθεραπεία. Με τη θεραπεία αυτή ο ασθενής έρχεται συνεχώς σε επαφή με το ίδιο το αλλεργιογόνο που τον ενοχλεί, και ο οργανισμός του σταδιακά το “συνηθίζει” ώστε μετά από θεραπεία 3 ετών δεν προκαλεί πλέον συμπτώματα και ο ασθενής παύει να είναι ευαίσθητος σε αυτό.