ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Πρόεδρος:
Πάγκαλος Άρης
Αντιπρόεδρος:
Γκέλης Δημήτριος
Γραμματέας:
Γκόλας Ευάγγελος
Ταμίας:
Τσακιροπούλου Ευαγγελία
Μέλος:
Μουσούρος Νικόλαος