ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Πρόεδρος:
Πάγκαλος Άρης
Αντιπρόεδρος:
Γκόλας Ευάγγελος
Γραμματέας:
Πρώιμος Ευκλείδης
Ταμίας:
Τσακιροπούλου Ευαγγελία
Μέλος:
Μπατζακάκης Δημήτρης