ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τράπεζα: ALPHA BANK
IBAN:
GR45 0140 2560 2560 0210 1097 499
Αρ. Λογαριασμού: 256-002101-097499
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργιολογίας – Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών