Αξιότιμοι συνάδελφοι

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγους για την αλληλογραφία που είχαμε με τα ΔΣ της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας – Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, της Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου και της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών, προκειμένου να υπερασπιστούμε το αντικείμενο της ΩΡΛ αλλεργίας έναντι της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, η οποία όπως γνωρίζετε έχει στραφεί εναντίον Ελλήνων ΩΡΛ μέσω προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας για τη συμμετοχή μελών του ΔΣ τους στις εργασίες του επικείμενου 20ου Ρινολογικού Συνεδρίου μας.

Χαιρόμαστε που υπήρξε θετική ανταπόκριση από τα ΔΣ των εταιρειών μας και είμαστε ικανοποιημένοι που η επιστολή αυτή ήταν η αιτία να εκφραστεί δημοσίως η ομοθυμία, επί του θέματος, των σχετιζόμενων φορέων της ΩΡΛ επιστημονικής μας κοινότητας.

Καλή επιτυχία, με τη συμμετοχή όλων μας, στις εργασίες του 20ου Ρινολογικού Συνεδρίου.

Ανοιχτή επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2022 (από την ΩΡΛ Αλλεργιολογική)

Απάντηση ΔΣ της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας – Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου

Απάντηση ΔΣ της Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Απάντηση ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών

23 – 24 Σεπτεμβρίου 2022

Θεωρητικό μέρος

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

24 Σεπτεμβρίου

Πρακτική άσκηση

Πειραματικό Χειρουργείο Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

ΕΓΓΡΑΦΗ: https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=135936

Περισσότερα: https://mk-premium.com/el/event/4th-investigative-rhinology-course-1st-snoring-and-sleep-apnoea-thessaloniki-course-2/

Abstract

Background

Although there are many asymptomatic patients, one of the problems of COVID-19 is early recognition of the disease. COVID-19 symptoms are polymorphic and may include upper respiratory symptoms. However, COVID-19 symptoms may be mistaken with the common cold or allergic rhinitis. An ARIA-EAACI study group attempted to differentiate upper respiratory symptoms between the three diseases.

Methods

A modified Delphi process was used. The ARIA members who were seeing COVID-19 patients were asked to fill in a questionnaire on the upper airway symptoms of COVID-19, common cold and allergic rhinitis.

Results

Among the 192 ARIA members who were invited to respond to the questionnaire, 89 responded and 87 questionnaires were analysed. The consensus was then reported. A two-way ANOVA revealed significant differences in the symptom intensity between the three diseases (p < .001).

Conclusions

This modified Delphi approach enabled the differentiation of upper respiratory symptoms between COVID-19, the common cold and allergic rhinitis. An electronic algorithm will be devised using the questionnaire.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14815

Abstract

This systematic review evaluates the efficacy and safety of biologicals for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) compared with the standard of care. PubMed, Embase, and Cochrane Library were searched for RCTs. Critical and important CRSwNP-related outcomes were considered. The risk of bias and the certainty of the evidence were assessed using GRADE. RCTs evaluated (dupilumab-2, omalizumab-4, mepolizumab-2, and reslizumab-1) included 1236 adults, with follow-up of 20–64 weeks. Dupilumab reduces the need for surgery (NFS) or oral corticosteroid (OCS) use (RR 0.28; 95% CI 0.20–0.39, moderate certainty) and improves with high certainty smell evaluated with UPSIT score (mean difference (MD) +10.54; 95% CI +9.24 to +11.84) and quality of life (QoL) evaluated with SNOT-22 (MD −19.14; 95% CI −22.80 to −15.47), with fewer treatment-related adverse events (TAEs) (RR 0.95; 95% CI 0.89–1.02, moderate certainty). Omalizumab reduces NFS (RR 0.85; 95% CI 0.78–0.92, high certainty), decreases OCS use (RR 0.38; 95% CI 0.10–1.38, moderate certainty), and improves high certainty smell (MD +3.84; 95% CI +3.64 to +4.04) and QoL (MD −15.65; 95% CI −16.16 to −15.13), with increased TAE (RR 1.73; 95% CI 0.60–5.03, moderate certainty). There is low certainty for mepolizumab reducing NFS (RR 0.78; 95% CI 0.64–0.94) and improving QoL (MD −13.3; 95% CI −23.93 to −2.67) and smell (MD +0.7; 95% CI −0.48 to +1.88), with increased TAEs (RR 1.64; 95% CI 0.41–6.50). The evidence for reslizumab is very uncertain.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14809

Screenshot_2020-05-07 Handling of allergen immunotherapy in the COVID‐19 pandemic An ARIA‐EAACI statement

ABSTRACT

The current COVID‐19 pandemic influences many areas of social life, medical treatments and the way allergy is performed. Allergen‐specific immunotherapy (AIT) is one of the most important treatment options for IgE‐mediated allergies and is based on immunological effects on the diseased patient

More

Practical insights for paediatric otolaryngology surgical cases and performing microlaryngobronchoscopy during the COVID-19 pandemic

Full text

εικόνα_Viber_2020-04-02_19-42-09                                                                                        logo_orl_2006

 

Τα μέτρα προσωπικής προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται από όλους τους Ωτορινολαρυγγολόγους κατά την

 • λήψη ιστορικού
 • απλή εξέταση
 • διενέργεια ενδοσκοπήσεων
 • αναρρόφηση από αυτί μύτη ή τραχειοστομία
 • αλλαγή τραχειοστομίας
 • τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα σίτισης

Τα μέτρα προσωπικής προστασίας περιλαμβάνουν: μάσκες, οφθαλμική προστασία (γυαλιά/ ασπίδα προσώπου), καθαρή ρόμπα, γάντια μιας χρήσης

 

Ειδικότερα για την ενδοσκόπηση με άκαμπτο ή εύκαμπτο ενσδοσκόπιο συστήνεται:

 • Η ενδοσκόπηση θα πρέπει να εκτελείται στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.
 • Θα πρέπει να γίνεται μέσω κάμερας συνδεδεμένης με μόνιτορ και να αποφεύγετε η απευθείας θέαση μέσω του προσοφθάλμιου
 • Αποφυγή χρήσης τοπικής αναισθησίας γιατί ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει πταρμό ή βήχα και διασπορά αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Σε περίπτωση που η τοπική αναισθησία είναι απαραίτητη συνίσταται η εφαρμογή της με τεμάχια βάμβακος
 • Με το πέρας της εξέτασης το ενδοσκόπιο πρέπει να τοποθετηθεί σε δοχείο/δίσκο προσέχοντας να μην έρθει σε επαφή με άλλες επιφάνειες και ο εξεταστής να αλλάξει γάντια.
 • Για τον καθαρισμό του ενδοσκοπίου συστήνεται αρχικά πλύσιμο με νερό και σαπούνι
 • Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των εταιρειών που παράγουν προϊόντα απολύμανσης συστήνεται η χρήση διαλυμάτων ή προϊόντα με βάση το διοξειδίο του χλωρίου (chlorine dioxide) π.χ. Tristel , διάλυμα γλουταραλδεύδης π.χ. CIDEX, αλλά και υπεροξικό οξύ (peracetic acid) τα οποία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά έναντι κορωνοιών.
 • Για τη συγκέντρωση του διαλύματος, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια αποστείρωσης ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος που διαθέτετε
 • Στον σύνδεσμο https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 μπορείτε να βρείτε λίστα με ουσίες που θεωρούνται αποτελεσματικές στην απολύμανση έναντι κορωνοιών

 

 

Screenshot_2020-04-01 Intranasal corticosteroids in allergic rhinitis in COVID‐19 infected patients An ARIA‐EAACI statement

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14302

Dear Rhinologists, members of the ERS

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αγαπητοί Ρινολόγοι, μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρινολογίας

Περνάμε δύσκολους καιρούς. Ο Κορωνοϊός εξαπλώνεται ταχέως σε όλη την Ευρώπη και τον Κόσμο. Πολλοί από εμάς συμμετέχουμε στα επείγοντα των νοσοκομείων μας και στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ αναδύονται άμεσα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Ωτορινολαρυγγολογία.

Έχουμε συλλέξει πληροφορίες για τους Ρινολόγους και τους ασθενείς, που τις έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρινολογίας και μοιράζουμε τις πιο σημαντικές οδηγίες μαζί σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΛΟΓΟΥΣ –  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αποφύγετε τους ρινικούς ψεκασμούς που γίνονται μέσω ηλεκτρικής ή μηχανικής αντλίας. Χρησιμοποιείτε ψεκασμούς από φιαλίδια που εκτοξεύουν το τοπικό αναισθητικό στις ρινικές κοιλότητες με ενσωματωμένη αντλία ή τεμάχια τολυπίων βάμβακος ή μικρών γαζών που εμβρέχονται με το τοπικό αναισθητικό.

Οι επιλεγμένοι  ασθενείς για κάποια επέμβαση στις ρινικές κοιλότητες  παραρρίνιους κόλπους,   ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα, λάρυγγα και την τραχεία θα πρέπει να ερευνώνται για τον  COVID-19, όπου πρέπει να είναι αρνητικό, προτού προχωρήσει οποιαδήποτε επέμβαση.
Στις επείγουσες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά Προσωπικά Εφόδια Προστασίας [Personal Protective Equipment (ΡΡΕ). Στους ασθενείς δίδονται συμβουλές πριν από τη χειρουργική επέμβαση να τηρούν τους κανόνες συχνού πλυσίματος των χεριών με σαπούνι και η τήρηση της κοινωνικής απομόνωσης και τήρησης μεγάλων αποστάσεων από άλλα άτομς (αποφυγή συγχρωτισμού).
Περιορίστε τις επισκέψεις στην ΩΡΛ κλινική και τους θαλάμους των ασθενών και φοράτε την κατάλληλη προστασία.

Αναβάλατε την επέμβαση σε οποιαδήποτε περίπτωση θετικού ασθενούς για COVID-19, οποιονδήποτε ασθενή αναφέρει πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, οποιονδήποτε έχει πιθανά συμπτώματα του COVID-19 ή κάποιον με επαφές με πάσχοντες από COVID-19.
Θα πρέπει να δοθούν συμβουλές σε όλους τους αρνητικούς ασθενείς για COVID-19, που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση να τηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις και συγχρωτισμούς, να εφαρμόζουν τακτικά την υγιεινή των χεριών  μεταξύ του χρόνου που εξετάστηκαν και της μερομηνίας που θα υποβληθούν στην χειρουργική επέμβαση.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ

Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με λοίμωξη από τον COVID-19  (20-60%) φαίνεται ότι έχουν χάσει την όσφρησή τους (ανοσμία). Η ανοσμία μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα πριν από την εμφάνιση των λοιπών συμπτωμάτων της νόσου, όπως βήχας/πυρετός..
Οι ασθενείς με ξαφνική απώλεια της όσφρησης θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι θετικοί για COVID-19.

Οι εμπειρίες από την Ιταλία δείχνουν μια ευνοϊκή πρόγνωση για την επιστροφή της όσφρησης.

Σας συμβουλεύουμε ΝΑ ΜΗΝ συνταγογραφείτε ρινικά ή συστηματικά κορτικοστεροειδή σε ασθενείς με αιφνίδια απώλεια της όσφρησης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ.

Ο κίνδυνος μετάδοσης του COVID-19 στους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη γίνεται  κυρίως μέσω της εξάπλωσης σταγονιδίων. Οι ωτορινολαρυγγολόγοι εκτίθενται σε ένα μεγάλο ιικό φορτίο δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με τη μύτη και τον αεραγωγό.

Μπορεί να  μη φαίνεται ότι οι ωτορινολαρυγγολόγοι βρίσκονται  στην πρώτη γραμμή κατά του COVID-19, αλλά έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο κλειδί, και αυτό πρέπει να προγραμματιστεί.

Όλα τα δεδομένα από την Κίνα, το Ιράν, την Ιταλία υποδηλώνουν ότι οι χειρουργοί ωτορινολαρυγγολόγοι αποτελούν μιαν ομάδα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου μόλυνσης ,  επομένως πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να προστατευθούμε.
Υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που προέρχονται από τις ΗΠΑ που δείχνουν ότι οι ωτορινολαρυγγολόγοι  είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου μόλυνσης από τον COVID-19.

Υπάρχουν ανέκδοτες αποδείξεις ότι μία μεμονωμένη ενδοσκοπική επέμβαση στους παραρρίνιους κόλπους στην Κίνα συνέβαλε στη μόλυνση 14 ατόμων  που βρίσκονταν στο χειρουργείο.

Υπάρχει υποτιθέμενος  υψηλός κίνδυνος μόλυνσης από οποιαδήποτε επέμβαση γίνεται στην ανώτερη αεροφόρα οδό.

Συνιστάται η αναβολή  κάθε μη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σας συμβουλεύουμε να βλέπετε μόνο ασθενείς που χρειάζονται μη επιλεκτική φροντίδα στα εξωτερικά ιατρεία και τα ιδιωτικά ιατρεία.

Η ΩΡΛ εξέταση ατόμων που πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστούν στα εξωτερικά ιατρεία απαιτεί ο ωτορινολαρυγγολόγος να φοράει χειρουργική μάσκα ανθεκτική στα υγρά (FFP2/N95), αδιάβροχη μιας χρήσεως, χειρουργική μπλούζα, αποστειρωμάνα γάντια, και κατάλληλα γυαλιά προστασίας των οφθαλμών. Αυτά είναι υποχρεωτικά, όταν γίνεται ρινοενδοσκόπηση  με εύκαμπτο ή ευθύ άκαμπτο ενδοσκόπιο.

Υπενθυμίζεται ότι πολλά ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα λύνονται και με τηλεφωνική επικοινωνία.
ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Συνιστάται στους ασθενείς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τακτικά τα φάρμακα που παίρνουν για διάφορες παθολογικές καταστάσεις..

Ο Κορωναϊός  συνδέεται με τον υποδοχέα του Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης-2 και  με τον  τον υποδοχέα του ενζύμου TMPRSS2 (Transmembrane protease, serine 2) .

Παρόλο που υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα ότι τα συστηματικά κορτικοστεροειδή μπορεί να αυξάνουν το  ARDS σε ασθενείς με SARS και MERS, δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών θα αυξήσει την προδιάθεση προς τη λοίμωξη  από τον COVID-2.

Οι πνευμονολόγοι συμβουλεύουν επίσης να συνεχίζεται η χρήση των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών.
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η διακοπή των ρινικών κορτικοστεροειδών σε ασθενείς που τα χρειάζονται θα οδηγήσει σε επιδείνωση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας / ρινοκολπίτιδας που μπορεί να θολώσουν τα συμπτώματα της λοίμωξης από τον  COVID-19.

Επειδή φαίνεται ότι οι ασθενείς μπορούν να διασκορπίσουν τον ιό πρτού εμφανίσουν πυρετό, αυτό μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο και τον κίνδυνο για τους ίδιους  και το περιβάλλον τους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Σε ανταπόκριση στις πιέσεις που ασκούνται από το  σύστημα υγείας, η επιλεκτική χειρουργική επέμβαση θα περιοριστεί.

Οι μη επιλεκτοί ασθενείς θα συνεχίσουν να χρειάζονται φροντίδα. Θα πρέπει να επιδιώκουμε τις καλύτερες τοπικές λύσεις για να συνεχίσουμε την ορθή διαχείριση αυτών των ασθενών,  προστατεύοντας ταυτόχρονα τον εαυτό μας μέσω κατάλληλης προσφοράς προστατευτικού εξοπλισμού.

Κατανοούμε ότι οι οικονομικοί πόροι πιέζονται συνεπεία των αναγκών,  που δημιουργούνται από τον COVID-19.

Ωστόσο η εμπειρία από περιοχές με πολλούς ασθενείς υπογραμμίζει την αναγκαιότητα των Προσωπικών Εφοδίων  Προστασίας [Personal Protective Equipment (ΡΡΕ) για τους Ωτορινολαρυγγολόγους.

Οπωσδήποτε συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τον αεραγωγό. Ενδέχεται όμως  σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρειαστεί να εργαστούμε για την επίλυση προβλημάτων που δεν άπτονται της ειδικότητάς μας, της εκπαίδευσης και των εμπειριών μας..

Χρειάζεται ειδικότερα να ενδιαφερθούμε για ασθενείς μας που είναι ευάλωτοι στα επακόλουθα της μόλυνσής τους από τον COVID-19.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται  τα άτομα με τραχειοστομία και οι ασθενείς των οποίων το αναπνευστικό σύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως οι πάσχοντες από καρκίνο της κεφαλής και τραχήλου, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, όσο και μετά τη θεραπεία του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (PPE) ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Συνιστώνται μάσκες FFPW / FFP2 και πλήρης προστασία ματιών ή PAPRs (Powered, Air Purifying Respirators) για θετικούς ασθενείς / επείγοντες ασθενείς COVID-19 που απαιτούν διαδικασίες δημιουργίας αερολύματος – Σ΄αυτό περιλαμβάνεται διασωλήνωση της τραχείας, αναρρόφηση, τραχειοστομία, βρογχοσκόπηση. Στο χειρουργείο συμμετέχει, κατά το δυνατόν, ο μικρότερος  αριθμός ατόμων, όπου όλοι πρέπει να είναι ασφαλώς ενδεδυμένοι με επαρκή Προσωπικά Εφόδια  Προστασίας [Personal Protective Equipment (ΡΡΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε https://www.europeanrhinologicsociety.org/

Abstract

Background

We previously reported a higher prevalence of nasal obstructive disorders (NOD) in pediatric patients with persistent allergic rhinitis (PER) not responding to medical treatment. The aim of this study was to determine the impact of NOD on quality of life (QoL) in this population.

Article